Сортирано по

ISO 9001:2008

С Удоволствие съобщаваме на нашите клиенти че от месец Март. 2012 Кей Джи Ауто ООД успешно въведе СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО и получи Сертификат по ISO 9001:2008 издаден в съответствие с процедурата на TÜV AUSTRIA CERT

EUROPROGRAM

Сключени договори по оперативна програма “Развитие на конкурентността на българската икономика”